Transport specjalny – czym jest i co trzeba o nim wiedzieć?

Przewóz niektórych ładunków wymaga zastosowania specjalnego transportu. Przygotowanie kwestii logistycznych i prawnych związanych z przewozem należy zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Nad całym procesem zawsze powinna czuwać profesjonalna firma. Czym jest transport specjalny i co trzeba wiedzieć na jego temat? Dowiesz się już za chwilę.

Co obejmuje transport specjalny?

Transport specjalistyczny obejmuje ładunki, które nie mieszczą się w normach dopuszczonych przez ustawę. Do jego przeprowadzenia wymagane są zezwolenia, przygotowanie potrzebnej dokumentacji i skoordynowanie zadań logistycznych w taki sposób, aby cały proces mógł odbyć się bez dodatkowych utrudnień. W niektórych przypadkach konieczna jest tymczasowa zmiana organizacji ruchu, a nawet zdemontowanie elementów infrastruktury drogowej. Transport specjalny obejmuje ładunki nietypowe, o rozmiarach i tonażu przekraczających dopuszczalne wartości, ale także te zbudowane z materiałów wymagających specjalnych warunków w trakcie przewozu. Spedycja specjalna w niektórych przypadkach obejmuje także przewóz towarów sklasyfikowanych jako niebezpieczne lub toksyczne. 

Drogą lądową i morską

Transport specjalny może odbywać się zarówno poprzez drogi lądowe, jak i morskie. Oba rodzaje przewozów będą wymagały innych zezwoleń oraz etapów przygotowań. W przypadku transportu morskiego sprawa jest z reguły nieco prostsza, ponieważ nie wymaga on uwzględniania trudności w infrastrukturze drogowej, takie jak ronda, zwężenia ruchu itd. Niezależnie jednak od typu transportu, najważniejsze jest dopilnowanie wszystkich procedur bezpieczeństwa. Jest to szczególnie istotne w przypadku spedycji międzynarodowej. Zagraniczny transport ponadnormatywny wymaga specjalnego przygotowania oraz umów pomiędzy firmami spedycyjnymi z krajami, przez które przebiega trasa przejazdu. Istotne jest, aby przewożone ładunki były objęte specjalnym ubezpieczeniem na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. 

Jak wybrać kompetentną firmę?

Jeśli przygotowujesz się do przewozu ładunku ponadnormatywnego – na przykład maszyn rolniczych, budowlanych, pojazdów czy wielkogabarytowych elementów konstrukcyjnych – pamiętaj, że cały proces powinien zostać zaplanowany z dużym wyprzedzeniem. Rozpocznij od szukania kompetentnej firmy, w której pracują wykwalifikowani oraz doświadczeni fachowcy. Warto poszukać oferty korzystnej cenowo, jednak należy uważać na podejrzanie tanie usługi. Często mogą wiązać się one ze znacznymi opóźnieniami transportu lub, co gorsza, niedotrzymaniem wyznaczonych norm prawnych. Upewnij się, że wybrana przez Ciebie firma oferuje usługi na najwyższym możliwym poziomie, a także zajmuje się całym przedsięwzięciem kompleksowo. W przypadku transportu specjalnego zamawiający usługę nie powinien musieć angażować się w jego organizację. Plan, logistyka oraz kontakt z odpowiednimi służbami zawsze leżą po stronie firmy spedycyjnej, która czuwa nad całym przebiegiem przewozu ładunku.

Materiał zewnętrzny

Redakcja speedycja.com.pl