Import towarów z Chin – jakie wymagania muszą spełniać?

Bezpieczny import towarów z Państwa Środka to dużo bardziej skomplikowane przedsięwzięcie niż tylko wysyłka i odprawa celna produktów. Najważniejsza część procesu importowego rozgrywa się bezpośrednio w Chinach. To sprawia natomiast, że pewny import towarów z Chin do Unii Europejskiej wymaga dobrej znajomości rozporządzeń krajowych, lokalnych obostrzeń prawnych czy zasad funkcjonujących w chińskim środowisku biznesowym. Jakie wyzwania stoją przed przedsiębiorcami planującymi import towarów z Chin? Sprawdź, na co trzeba się przygotować!

Pewny import towarów z Chin do Unii Europejskiej – krok po kroku

Ambitne firmy, które chcą rozszerzyć swoją dotychczasową działalność o import towarów z Chin do krajów Unii Europejskiej, muszą zdawać sobie sprawę z tego, że proces importowy wymaga zaplanowania wieloetapowej strategii. Poniżej znajdziesz kilka kluczowych kwestii, o które należy zadbać, chcąc legalnie i bezpiecznie sprzedawać produkty z Chin.

Rejestracja działalność do importu towarów z Chin

Pierwszym krokiem do pewnego importu towarów z Chin do Unii Europejskiej jest rejestracja firmy do importu. Wówczas przedsiębiorca otrzymuje numer NIP, który jest następnie niezbędny do uzyskania w kolejnych krokach numeru EORI. Przyznany firmie numer NIP umożliwia również zarejestrowanie się jako importer w BDO, czyli specjalnej bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Obowiązek ten dotyczy konkretnych grup produktowych, w tym np. sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Rejestracja marki w Chinach

O konieczności rejestracji znaku towarowego w Chinach powinni pamiętać nie tylko eksporterzy planujący sprzedaż produktów na tamtejszym rynku, ale również importerzy, czyli każda firma, która kupuje towary w Chinach, następnie zlecając umieszczenie na nich logo własnej marki. Warto odpowiednio wcześnie dopilnować tej formalności, nawet jeśli rynkiem docelowym nie są Chiny. W Państwie Środka funkcjonuje bowiem tzw. zasada first-to-file, co oznacza, że prawo do posługiwania się danym znakiem towarowym nabywa ten, kto zarejestrował go w pierwszej kolejności.

Wybór produktu i dostawcy

Decyzja o tym, co konkretnie warto sprowadzać z Chin, powinna być każdorazowo poprzedzona dokładną analizą rynku i researchem produktów z uwzględnieniem różnego rodzaju obostrzeń takich jak np. certyfikat CE przy imporcie elektroniki. Należy zweryfikować konkurencję i opłacalność produktu, przeprowadzając szczegółową kalkulację biznesową. Kolejnym krokiem, który okazuje się jednym z najbardziej ryzykownych momentów w imporcie z Chin, jest wybór dostawcy. Aby wyeliminować możliwość wejścia w kontakty biznesowe z nieuczciwymi kontrahentami, warto zlecić analizę potencjalnych partnerów w imporcie profesjonalnej firmie.

Kontrola jakości towarów z Chin

Regularne przeprowadzanie kontroli towarów na różnych etapach produkcji znacząco minimalizuje ryzyko ewentualnego oszustwa czy strat finansowych. Dzięki temu firma może upewnić się, że towar pochodzący z Chin będzie zgodny z obowiązującymi normami jakości i bezpieczeństwa.

Dokumenty potrzebne do odprawy celnej towarów z Chin

Pewny import towarów z Chin do Unii Europejskiej nie jest możliwy bez pomyślnej odprawy celnej. W tym celu konieczne jest jednak skompletowanie wymaganej dokumentacji. Wśród niezbędnych dokumentów wymienić należy przede wszystkim fakturę handlową, listę pakową (packing list) oraz list przewozowy (konosament morski, list lotniczy lub międzynarodowy list kolejowy). W określonych sytuacjach może okazać się potrzebne przedłożenie dodatkowych dokumentów lub certyfikatów. Dotyczy to np. importu towarów z Chin, które objęte są Dyrektywami Nowego Podejścia – wówczas należy okazać stosowną deklarację zgodności.

Redakcja speedycja.com.pl