Na czym polega transport ponadgabarytowy i jak go przeprowadzić?

Przepisy drogowe określają maksymalną wagę i wymiary transportowanych ładunków. Jednak co z ładunkiem wykraczającym poza te normy? Czy przewiezienie go jest niemożliwe? Nic z tych rzeczy. W takim przypadku niezbędny jest transport ponadgabarytowy. Wyjaśniamy, czym on jest i jak go przeprowadzić.

Co to jest transport ponadgabarytowy?

O transporcie ponadgabarytowym mówimy wtedy, gdy przewóz dotyczy ładunku przekraczającego określone przez prawo normy dotyczące wymiarów lub wielkości. Jednak jakie są te normy? Otóż za ponadgabarytowy uznaje się ładunek, który przekracza:

  • 16,5 m długości,
  • 2,55 metra szerokości,
  • 4 metry wysokości,
  • wagę 42 ton.

Ze względu na fakt, że transport wielkogabarytowy dotyczy ładunków przekraczających dopuszczalne wymiary i wagę, na jego przeprowadzenie konieczne jest specjalne zezwolenie. Tylko z nim można przeprowadzić transport. Niemniej jednak uzyskanie zezwolenia to dopiero pierwszy krok na drodze do przygotowania przewozu ładunku.

transport wielkogabarytowy

Jak przygotować transport wielkogabarytowy?

Profesjonalnie przeprowadzony transport ponadgabarytowy to taki, który jest dobrze zaplanowany. Czego powinno dotyczyć rozplanowanie? W pierwszej kolejności należy przeanalizować konkretne wymiary i masę ładunku. Pozwoli to określić poziom trudności przedsięwzięcia, wybrać odpowiedni do przewozu pojazd oraz właściwie zaplanować trasę.

Przeważnie transport ładunku gabarytowego wykonuje się z użyciem naczep. Niemniej jednak niezbędny jest wybór naczepy o odpowiednich wymiarach i właściwej wytrzymałości na obciążenie. Ponadto trzeba również odpowiednio zaplanować trasę. Rzecz w tym, iż niektóre drogi mogą być zbyt wąskie lub zbyt mało wytrzymałe, aby umożliwić transport danego ładunku. W niektórych miejscach pojazd przewożący ładunek po prostu się nie zmieści. Poza tym na drogach możemy czasem trafić, na znaki informujące o zakazie wjazdu dla pojazdów przekraczających pewną, określoną wagę. Warto również pamiętać o przeszkodach. Przykładowo, jeśli na drodze znajduje się przeszkoda mająca na celu skłonić kierowców do zwolnienia, transport może się okazać niewykonalny. Pojazd obciążony ładunkiem ponad 42-kilowym z pewnością będzie miał problem z pokonaniem choćby najmniejszej przeszkody. Trzeba też mieć na uwadze wszelkie wiadukty i tunele na drodze do celu. Trzeba sprawdzić ich wysokość, upewniając się, że umożliwia ona przejazd z ładunkiem. Jeśli nie umożliwia, trzeba zmienić trasę.

Warto zauważyć, że transport ponadgabarytowy zwykle jest realizowany w nocy. Wynika to z faktu, że pojazd przewożący ciężki i duży ładunek porusza się wolno, często blokując całą drogę. Przejazd nocny ma na celu ograniczenie utrudnień w ruchu do minimum.

Kto powinien przeprowadzić transport ponadgabarytowy?

Transportem gabarytowym zajmują się specjaliści, posiadający właściwy sprzęt, wiedzę i doświadczenie. Do przewiezienia ładunku niezbędny jest odpowiedni pojazd. Jednak równie ważna jest fachowość specjalistów, którzy zajmą się organizacją transport. Mowa tutaj zarówno o osobach, które go zaplanują i będą nawigować, jak i o kierowcy pojazdu, który przyjmie na naczepę ładunek.

Redakcja speedycja.com.pl