Utrzymanie ruchu i logistyka w przemyśle

W ostatnich latach zauważyć można dążenie do inteligentnego utrzymania ruchu i logistyki w wielu dziedzinach przemysłu. Trend ten nie powinien dziwić – wielu właścicielom firm zależy bowiem przede wszystkim na tym, aby zapewnić jak najlepsze warunki logistyczne i utrzymania ruchu w przemyśle. Co warto wiedzieć o nowoczesnych rozwiązaniach w tym zakresie? Wszystkich zainteresowanych tematem zapraszamy do lektury naszego wpisu. Warto!

Precyzyjne utrzymanie ruchu – co to oznacza?

O właściwym utrzymaniu ruchu w przemyśle mówi się wówczas, gdy jest się w stanie wdrożyć strategię predykcyjnego utrzymania ruchu. Ta zaś bazować będzie przede wszystkim na danych dotyczących pracy urządzeń, ich stanu technicznego, obciążeń oraz warunków pracy. Dzięki wdrożeniu optymalnego utrzymania ruchu można więc nie tylko określić bieżące zużycie urządzeń, ale i nierzadko również przewidzieć, czy i kiedy wystąpi awaria. Do tego możliwe staje się również skuteczne wykrycie przyczyny awarii lub określenie problemów z wydajnością, lub jakością produktu. W przemyśle bardzo często korzysta się z licznych funkcjonalności suwnic, które wykorzystywane są głównie jako urządzenia transportu bliskiego (UTB). Warto podkreślić, że predykcyjne utrzymanie ruchu w przemyśle będzie odpowiadać zdecydowanemu zmniejszeniu ryzyka wystąpienia awarii, jak również pomoże zredukować ewentualne koszty. Warto podkreślić, że podczas zaplanowanej naprawy suwnicy nie będzie konieczna wymiana sprawnych części, jak również nie będzie się wykonywać zbędnych prac serwisowych.

Istota predykcyjnego utrzymania ruchu

Skuteczne przewidywanie wystąpienia określonego typu awarii lub innego niepożądanego zdarzenia w predykcyjnym utrzymaniu ruchu nawiązywać może do podobnych wystąpień w przeszłości. Najczęściej korzysta się więc ze wzorców przebiegu parametrów pracy urządzenia, ale nie tylko. W analizie predykcyjnej nierzadko wykorzystuje się też wzorzec prawidłowo działającej maszyny, który pozwala nawet na wykrywanie problemów nowego typu. Wykrywanie anomalii, o których mowa, znajduje też zastosowanie nie tylko w urządzeniach zupełnie nowych, ale i tych przebudowanych. 

Powerful hook crane close-up. Against the background of the industrial plant. Industrial background.

Sprawne suwnice to podstawa

Gwarancją doskonałej logistyki i produkcji w wielu gałęziach przemysłu pozostają niezawodnie działające suwnice. Te zaś będą sprawnie działać wówczas, gdy będzie się pamiętać o fachowych i systematycznych przeglądach. Do tego równie istotna jest także właściwa eksploatacja tych chętnie wykorzystywanych urządzeń transportu bliskiego. Ponadto specjalistyczna konserwacja suwnic, wykonywana przez wysoce wykwalifikowaną służbę utrzymania ruchu, gwarantować będzie możliwie jak najwcześniejsze zażegnanie wystąpienia niepożądanej awarii. Tu warto jednocześnie podkreślić, że wszelkie nieplanowane przerwy w działaniu suwnic mogą skutkować dłuższymi, a przy tym niepożądanymi oraz kosztownymi przestojami w produkcji. Jeśli można tego uniknąć – zdecydowanie warto to zrobić. Modernizacja suwnicy bowiem nie zawsze wiązać się musi z naprawą wciągnika czy wymianą części na nowe. Zdecydowanie lepiej postawić na specjalistyczną konserwację zapobiegawczą, niż ponosić niemałe koszty związane z przywróceniem właściwego stanu technicznego uszkodzonej suwnicy. 

Ważna wydajność pracy produkcyjnej

Aby można było mówić o optymalnej wydajności produkcji w przemyśle, trzeba wdrożyć możliwie jak najbardziej wszechstronne i systemowe podejście zarządzania flotą suwnic. W tym obszarze niezwykle ważną kwestią będzie dbałość o zapewnienie stałych usprawnień w zakresie poprawy bezpieczeństwa i wydajności eksploatowanych urządzeń suwnicowych. Warto też podkreślić, że niezwykle istotną rolę pełnić będzie fachowa opieka nad suwnicami wykorzystywanymi w wielu przedsiębiorstwach działających w różnorodnych gałęziach przemysłu. Właściwa konserwacja suwnicy pozwoli na maksymalne wydłużenie jej żywotności, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów związanych z wystąpieniem ewentualnych przestojów w pracy. Więcej na temat modernizacji suwnic, przeczytać można na stronie. Nierzadko stosuje się także systematyczną metodę oceny ryzyka i zaleceń, a specjalistyczne usługi doradcze skutecznie wspierać będą procesy planowania i kontroli w przemyśle.

Redakcja speedycja.com.pl