Rodzaje transportu w logistyce

Transport jest jednym z tych pojęć, które nierozerwalnie wiążą się z pojęciem logistyki. On sam jednak nie jest pojęciem jednorodnym. Pod pojęciem tym znaleźć można szereg kategorii oraz podkategorii. A to z kolei sprawia, że transport angażuje wiele branż przemysłu.


Jakie są rodzaje transportu w logistyce?


Mówiąc o transporcie w logistyce należy na początku powiedzieć, że dzieli się on na dwie podstawowe kategorie. Pierwszą z nich jest transport przewozowy. Drugą stanowi natomiast transport przesyłowy. Ten pierwszy jest kategorią najbardziej rozbudowaną. On sam dzieli się dodatkowo na trzy kategorie: lądowy, wodny oraz powietrzny, a i to nie jest jeszcze koniec podziału. Każda z tych trzech kategorii też dzieli się na podkategorie. I tak transport lądowy dzieli się na bezszynowy i szynowy. Wodny podzielić można na morski oraz wodny śródlądowy. W transporcie powietrznym natomiast wyróżnić można transport lotniczy oraz transport kosmiczny.


A jak kształtuje się podział transportu przesyłowego?

Ten dzieli się na dwie główne kategorie, a mianowicie na transport przewodowy oraz niekonwencjonalny. Przewodowy dzieli się dalej na rurociągowy oraz elektro transport, niekonwencjonalny natomiast na transport dźwigowy. Jak więc widać rodzaje transportu w logistyce czynią go naprawdę rozbudowaną gałęzią przemysłu.


Jak wyglądają poszczególne rodzaje?

I czy można powiedzieć, że któreś są zdecydowanie lepsze od innych? Każdy rodzaj stworzony został nie bez potrzeby. I każdy jest dostosowany do specyficznych warunków. Nie można więc z całą pewnością powiedzieć, że któryś jest najlepszy, a któryś najgorszy. Każdy ma bowiem swoje wady i zalety. I każdy w jakiejś sytuacji sprawdza się najlepiej. Rezygnacja więc choćby z jednego z nich czyniłaby procesy logistyczne o wiele bardziej ubogimi. Można jednak pokusić się o pewne zestawienie cech. Rodzaje transportu można porównać między sobą na przykład pod względem ceny, szybkości, czy podatności ładunkowej.

Można też analizować je pod względem wpływu, jaki wywierają na środowisko. Takie porównanie nie daje jednak klarownego obrazu, który rodzaj transportu jest najlepszy. Bo wystarczy wziąć na przykład transport kolejowy. Dla kogoś może wydawać się optymalny ze względu na niską cenę oraz wysoką podatność ładunkową. Ale, gdy ktoś będzie chciał transportować gaz, to taki rodzaj transportu jest zupełnie bezużyteczny. W ten sposób dowiedziona zostaje teza, że każdy rodzaj transportu jest potrzebny i nie ma jednego, który byłby lepszym od pozostałych.
Ilość rodzajów transportu w logistyce to bez wątpienia kwestia różnorodnych potrzeb pojawiających się na rynku.

Specyfika transportowych produktów wymogła, by tych rodzajów było aż tyle. Każdy z nich jest odpowiedzią na konkretne potrzeby. Przykładem może być tu transport samochodowy sprawdzający się w lokalnych przewozach produktów spożywczych, czy transport kolejowy wykorzystywany tak powszechnie do transportu węgla. Jedno jest pewne, z każdego rodzaju korzysta właściwie cała ludzkość.

Redakcja speedycja.com.pl