Czym jest magazynowanie i co powinieneś o tym wiedzieć?

Wielu z nas używa pojęcia 'magazynowanie', jednak czy tak naprawdę wiemy czym jest ze strony branżowej? Krótko mówiąc jest to proces, stworzony za pomocą realizacji poszczególnych zadań i łańcuchu dostaw. Na tę ostatnią kwestię składa się proces przyjmowania zamówienia, przygotowania i wysyłki poszczególnych materiałów. Każdy z procesów jest istotny, dlatego musi odbywać się według ściśle określonych zasad postępowania. Jest tego naprawdę sporo! Warto wiedzieć coś na ten temat, ponieważ magazynowanie towarów to podstawa w przepływie produktów między ogniwami współczesnej gospodarki. Poszczególne przedsiębiorstwa nieustannie poszukują najkorzystniejszych i najbardziej ekonomicznych rozwiązań, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie ich firmy.

Czym jest magazynowanie?

Magazynowanie to proces, który ma na celu całą obsługę gospodarki magazynowej, co stanowi jeden z elementów logistyki. Obejmuje naprawdę wiele zadań, rozpoczynających się już na etapie analizy zapotrzebowania na poszczególne materiały na podstawie zamówień klientów; przyjęcie towarów; ich składowanie w optymalnych warunkach; przygotowywanie do wysyłki, a finalnie wydanie do transportu. Magazynowanie nazywane jest również przechowalnictwem i jest to oczywiście uwarunkowane. Ponieważ poza odbiorem i wydaniem towaru w głównej mierze opiera się na przechowywaniu towaru. Nie jest to wcale takie proste, ponieważ każdy produkt ma swoje wymagania, potrzebuje konkretnej temperatury, wilgotności czy światła. Zapewnienie optymalnych warunków jest tutaj kluczowe. W ciągu ostatnich lat znacznie zmienił się sposób funkcjonowania dystrybucji oraz łańcucha dostaw. Co za tym idzie logistyka kontraktowa i sam proces magazynowania stały się kluczowe dla wielu przedsiębiorstw. 

Fazy magazynowania

Cały proces magazynowania możemy podzielić na cztery konkretne fazy, na które składa się przyjęcie towaru, składowanie, kompletacja oraz wydawanie. Są one nie w przypadkowej kolejności, ponieważ obejmują kolejne etapy, od wejścia produktów do magazynu, aż do wyjścia. Istotny jest również ich przebieg, który musi odbywać się według określonych procedur. Magazynowanie rozpoczyna się od etapu przyjęcia towaru, które musi być potwierdzone dokumentem odbioru, poprzedzonym kontrolą towaru. Po tym następuje składowanie materiałów w przestrzeni magazynowej, z uwzględnieniem warunków ich przechowywania. Po otrzymaniu zamówienia dochodzi do kompletacji zamówienia, w oparciu o specyfikację klienta. Końcowym etapem jest wydanie towaru. Jest to faza, w której towar, odpowiednio opakowany opuszcza magazyn.

Czym różnią się poszczególne magazyny?

Systemy magazynowania są różne i poszczególne typy, których wyróżniamy aż kilkanaście różnią się poszczególnymi elementami między sobą. Jakiego rodzaju są to różnice? Zacznijmy od typu konstrukcji, która może być otwarta, półotwarta lub zamknięta oraz nadziemna lub podziemna. Kluczowe jest również rozmieszczenie stref w magazynie. W układzie przelotowym strefa przyjęć i wydań znajduje się po przeciwnej stronie obiektu, w układzie kątowym sąsiadują ze sobą, a w workowym znajdują się obok siebie. Ważna jest też wysokość składowania, a także funkcja. Magazyny mogą być dostawcze, rozdzielcze, produkcyjne, przeładunkowe czy celne. Wszystko po to, aby dostosować się do wymagań konkretnych przedsiębiorców.

Redakcja speedycja.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *