Jak przetransportować prochy zmarłego?

Przewóz prochów zmarłego konieczny może być zarówno w obrębie kraju, jak i za granicą. Transport ten nie musi odbywać się w specjalistycznych i niezwykle restrykcyjnych warunkach, ale również powinien on spełniać określone wymogi. Jak przewozi się prochy w urnie?

Jakim środkiem transportu można przewozić prochy?

Do przewozu prochów w urnie można wykorzystać praktycznie każdy środek transportu. Urna najczęściej jest niezbyt duża, dlatego nie sprawia ona takich trudności z przewozem jak trumna z ciałem.

Dodatkowo z transportem urny nie są związane tak restrykcyjne wymagania jak w przypadku transportu ciała w trumnie, szczególnie w przypadku transportu międzynarodowego. Pojazd nie musi spełniać konkretnych wymogów, na przykład nie musi być on odpowiednio oznaczony, dezynfekowany. To powoduje, że przewóz prochów w urnie jest łatwiejszy od przewozu trumny.

W kraju i za granicą transport prochów może odbywać się z wykorzystaniem środków transportu jak:

  • samochód, w tym osobowy, karawan
  • pociąg
  • samolot
  • autobus, autokar
  • statek

W przypadku korzystania z usług transportowych, na przykład linii lotniczych, należy wcześniej zapoznać się z regulaminem. Można znaleźć w nim dokładne informacje o tym, jak powinien odbywać się transport prochów w urnie zgodnie z wymogami danej firmy.

Krajowy transport prochów

Najczęściej krajowy transport prochów realizowany jest przez zakłady pogrzebowe, ale również można odebrać prochy we własnym zakresie i przewozić je samodzielnie swoim samochodem albo innym środkiem transportu.

Międzynarodowy transport prochów

Z kolei międzynarodowy transport prochów najczęściej odbywa się z pomocą zakładu pogrzebowego, który również może zająć się wszystkimi formalnościami związanymi z transportem zmarłego z innego kraju do Polski. Przykładem takiej firmy jest Glob Drejka Polski Zakład Pogrzebowy w Anglii, który zapewnia transport prochów oraz inne usługi pogrzebowe dla osób, które zmarły w Anglii i Wielkiej Brytanii.

Istnieje również możliwość samodzielnego przetransportowania prochów z zagranicy, co jest często praktykowane przez osoby, które mieszkając stale w innym kraju, znają dany język obcy. Wtedy formalności są łatwiejsze w realizacji.

Jak zabezpieczyć urnę z prochami na czas transportu?

Transport prochów powinien odbywać się w odpowiednich warunkach oraz z poszanowaniem szczątków zmarłego.

Prochy po przeprowadzeniu kremacji umieszczane są w urnie. Należy jednak pamiętać o tym, że nie zawsze urna jest całkowicie szczelna, dlatego też dodatkowo należy zabezpieczyć ją za pomocą pojemnika na czas transportu. Stosuje się pojemniki drewniane w formie skrzynek.

Jaka jest cena transportu prochów?

W przypadku samodzielnego transportu nie ma dodatkowych kosztów poza samym kosztem przewozu, natomiast w przypadku zlecenia transportu w zakładzie pogrzebowym ceny ustalane są na podstawie dystansu oraz zakresu świadczonych usług. Zwykle jest to wydatek od około 2 tys. złotych do ponad 5 tys. złotych.

Warto wskazać, że kremacja za granicą może być związana ze sporym kosztem, dlatego też często praktykuje się sprowadzanie ciała w trumnie do Polski, gdzie następnie jest ono kremowane. Pozwala to na uzyskanie dodatkowych oszczędności, nawet pomimo wyższych kosztów transportu trumny.

Redakcja speedycja.com.pl