Transport a logistyka

W ostatnim czasie coraz częściej można spotkać się z tendencją do utożsamiania transportu i logistyki. Tymczasem te dwa pojęcia należy traktować odrębnie. Owszem, wiążą się ze sobą i w pewien sposób utożsamiają, ale na pewno nie oznaczają tego samego.


Firma transportowa czy operator logistyczny?


Aby lepiej zrozumieć różnice pomiędzy firmą transportową, a operatorem logistycznym, warto przyjrzeć się specyfice działania każdej z nich. Firma transportowa koncentruje się na transporcie rozumianym jako przemieszczanie ludzi oraz ładunków. Zadaniem więc firmy transportowej jest fizyczne przemieszczenie ich z jednego miejsca na drugie. Oczywiście odbywa się ono przy pomocy różnych środków transportu i różnymi kanałami. Stąd zresztą bierze się tak rozbudowany podział rodzajów transportu. Zresztą firmy nigdy nie oferują wszystkich jego rodzajów. Tylko specjalizacja pozwala na rzetelne wypełnianie swoich obowiązków. I tak na przykład na rynku znaleźć można firmy oferujące transport drogowy, czy firmy zajmujące się transportem powietrznym. To tego typu firm można zaliczyć i małe firmy, które oferują na przykład pomoc w przeprowadzkach, jak i firmy zajmujące się transportem z jednego końca świata na drugi. To co je jednak łączy to wspomniana już koncentracja na przemieszczaniu ludzi czy towarów.


Firma logistyczna to z kolei przedsiębiorstwo, które zajmuje się planowaniem, realizacją oraz kontrolą przepływu towarów bądź ludzi. Jak więc widać wykracza znacznie poza obszar działania firmy transportowej. Zawiera w sobie proces transportu, ale jest on jedynie niewielkim jej obszarem.

Różnice pomiędzy transportem a logistyką


Analizując różnice pomiędzy transportem a logistyką, warto przyjrzeć się zależnościom, jakie tutaj występują. Bo na przykład firma transportowa może istnieć bez firmy logistycznej. Ale już nie wszystkie firmy logistyczne mogą istnieć bez firm transportowych. Istnieją bowiem firmy, które na poziomie wewnętrznym nie zajmują się transportem. Ich zadaniem jest planowanie i kontrola, ale transport zlecają firmom zewnętrznym. I najczęściej są to właśnie typowe firmy transportowe.
A jak dowiedzieć, czy znaleziony podmiot jest to firma transportowa czy operator logistyczny? Najprościej będzie o to wprost zapytać. A czasem wystarczy zapoznać się z informacjami, jakie na swojej stronie internetowej dana firma przedstawia. I tu warto wiedzieć, że tego typu usługi określane są przy pomocy specjalnych modelów.

Są to modele od 1PL do 5PL. Jedynka oznacza firmę, która jest producentem i transportuje własne produkty, bądź eksporterem korzystającym z własnych środków. Dwójka oznacza firmę przewozową, która realizuje wyłącznie transport zlecony przez klienta, ale nie oferuje pozostałych działań logistycznych. Trójka to firma, która łączy transport oraz magazynowanie ładunków. Czwórka dokłada do tego projekt całego procesu logistycznego. Piątka natomiast jest dostawcą kompleksowych usług logistycznych.
Transport i logistyka to dwa odrębne pojęcia. Warto o tym pamiętać, szczególnie gdy samemu jest się producentem i szuka się na zewnątrz firmy, która zajęłaby się przepływem produktów.

Redakcja speedycja.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *