Spedycja po Polsce – jak wygląda i czym charakteryzuje się polski rynek spedycji

Spedycja, czyli przygotowanie do transportu to w Polsce wysoce rozwinięta gałąź działalności wielu firm usługowych. Dążący do sukcesu spedytorzy muszą właściwie dostosowywać środek transportu do towaru, a także wychodzić naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów.

Prawne uregulowania spedycji w Polsce

Spedycja po Polsce, po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia, może być wykonywana przez osoby fizyczne, spółdzielnie pracy a także państwowe przedsiębiorstwa.

Zasady, na jakich odbywa się w naszym kraju spedycja zostały ściśle uregulowane i ujęte w obowiązującym prawie.

  • Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych, której przedmiotem są zasady przewożenia materiałów, będących szczególnym rodzajem transportu, określa, na jakich zasadach może być prowadzony ich przewóz drogowy na terenie kraju, a także jakie organy i firmy mogą realizować zadania związane z tego typu przewozami.
  • Ustawa o prawie przewozowym z 1984 roku, reguluje kwestie związane z przewozem mienia. Obliguje ona podmioty przygotowujące do transportu, do odpowiedniego zabezpieczania towarów, na czas ich przewozu, tak aby ich transport był dla wszystkich bezpieczny. Zgodnie z przepisami tej ustawy, działający na polskim rynku firmy mają obowiązek upubliczniać zakres swojej działalności, na przykład spedycyjnej.
  • Ogólne polskie warunki spedycyjne natomiast, zostały spisane przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki. Jest to zbiór regulacji, który mówi o stosunkach między spedytorem, a podmiotem zlecającym mu spedycję.
  • Przed nieszczęśliwymi wypadkami, związanymi z przewozem niebezpiecznych substancji, a spowodowanymi przepracowaniem, chroni także ustawa o czasie pracy kierowców. Reguluje ona precyzyjnie długość jazdy oraz odpoczynku, który musi mieć zapewniony kierowca w ciągu doby.

Rynek spedycji w Polsce

Rynek spedycyjny w Polsce jest bardzo rozdrobniony. istnieje dużo małych przedsiębiorstw, niekiedy posiadających zaledwie jeden środek transportu i niewielki kapitał.

Firmy spedycyjne w Polsce charakteryzuje niewielki rozwój i brak odpowiedniego przygotowania do wdrażania innowacji, a także duża konkurencja cenowa, będąca wynikiem istnienia licznych podmiotów działających w tej branży.

Wiele firm, na przykład biur podróży czy pośredników handlowych poszerza swoją działalność o usługi spedycyjne. Niektóre firmy zajmujące się handlem, z powodu wygospodarowania pewnych części magazynowych, oprócz swojej standardowej działalności, zaczynają zajmować się również spedycją.

Wielkość rynku usług spedycyjnych jest trudna w ustaleniu, właśnie z powodu wykonywania spedycji jako pobocznej, a nie głównej działalności. Niektóre polskie firmy, jedynie w nazwie i klasyfikacji wspominają o spedycji, którą faktycznie się nie zajmują.

Na rynku polskim dzieła zaledwie kilkunastu operatorów logistycznych odgrywających duże znaczenie krajowe, a także międzynarodowe oraz kilkadziesiąt firm spedycyjnych o zasięgu lokalnym.

Spedycja ciężarowa

W ramach spedycji ciężarowej przygotowywane do transportu są różnego typu towary o dużej masie, niekiedy ładunki ponadgabarytowe, wymagające transportu drogą lotniczą i morską.

W Polsce działają doświadczone firmy świadczące usługi spedycji międzynarodowej oraz obsługi magazynowej. Organizują one szybki transport drobnicowy, a także kontenerowy i całopojazdowy.

Spedycja ciężarowa to niekiedy także przygotowanie do transportu kolejowego oraz drogowego do bardzo odległych krajów i kompleksowa obsługa celna oraz terminalowa.

Firma M&W Spedition oferuje ciężarową spedycję po Polsce pod adresem https://www.mw-spedition.com/spedycja-krajowa/.

Spedycja własnymi pojazdami

Bardzo dużo firm spedycyjnych zajmuje się składowaniem, przeładunkiem, ale także przewozem towarów.

Firmy produkcyjno-handlowe przed przewozem wytworzonych przez siebie towarów odpowiednio zabezpieczają je i przygotowują do transportu, przy pomocy własnych zasobów kadrowych i logistycznych. Są zatem samowystarczalne w kwestii spedycji.

Podobnie rzecz ma się w przypadku firm handlowych, na przykład hurtowni, które dostarczają towar do odbiorców, uprzednio samodzielnie zabezpieczając go przed transportem.

Firmy spedycyjne wyspecjalizowane w transporcie

Wiele firm spedycyjnych specjalizuje się także w transporcie towarów, i korzystając z własnej floty pojazdów, realizuje zlecenia przewozu towarów. Dzieje się tak w większości przypadków.

Przewóz towarów niebezpiecznych realizowany jest przez firmy o dużej flocie, które we własnym zakresie organizują spedycję. Niektóre firmy, początkowo zajmujące się jedynie spedycją, w późniejszym czasie rozwinęły swoją działalność i poszerzyły ją o usługi transportu towarów.

Rynek spedycji w Polsce charakteryzuje rozdrobnienie, a profil działalności ukierunkowanej jedynie na spedycję, stanowi mniejszość. Wiele firm spedycyjnych równolegle działa także w innych, niezwiązanych ze spedycją branżach. Niektóre specjalizują się w transporcie towarów, i korzystając z własnej floty pojazdów realizuje zlecenia przewozu towarów.

Redakcja speedycja.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *