Elementy budowy suwnicy

Suwnice są urządzeniami transportu bliskiego, zaliczanymi do popularnych i chętnie wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu dźwignic. Ich głównym zastosowaniem jest podnoszenie oraz opuszczanie różnego rodzaju materiałów: i to zarówno w pionie, jak i poziomie. Suwnice w praktyce są najczęściej dużymi konstrukcjami, które składają się z wielu elementów. Podstawowy podział wyposażenia suwnic to wyposażenie mechaniczne oraz elektryczne. Warto poznać bliżej poszczególne elementy składowe dźwignic.

Elementy wyposażenia mechanicznego

Każda suwnica składa się z wielu elementów wyposażenia. Wyposażenie mechaniczne takiej dźwignicy składać się będzie nie tylko z toru jazdy suwnicy, tworzonego przez odboje i krzywki, ale również z licznych czołownic. Do nich zaliczyć należy koła jezdne, koła pędne, łapy oporowe, zderzaki, wyłączniki krańcowe dźwigienkowe, mechanizmy jazdy suwnicy, szczotki miedziane czy stosowane w dźwignicach zainstalowanych na świeżym powietrzu, zabezpieczenia przeciwwiatrowe. Ponadto do elementów wyposażenia mechanicznego każdej suwnicy zaliczyć należy także jej most (tworzony z teownika oraz zawierający odboje), jak i wózek jazdy składający się z silnika i przekładni zębatej. Żadna suwnica nie mogłaby tak funkcjonalnie działać, gdyby nie zastosowanie mechanizmu podnoszenia. Ten zaś składać się będzie z korpusu, bębna linowego rowkowanego lub bębna łańcuchowego, przekładni zębatej, silnika napędowego samohamownego, cięgna (liny stalowej), pierścienia prowadzącego linę, zblocza hakowego, haka oraz pręta ze zderzakami i wyłącznikiem krańcowym. Wszystkie z wymienionych elementów składają się na budowę wyposażenia mechanicznego każdej nowoczesnej i wysoce niezawodnej suwnicy. Wyposażenie mechaniczne to jednak nie wszystko.

Elementy wyposażenia elektrycznego

Na budowę dźwignic składają się również liczne elementy elektryczne. Będą to przede wszystkim dwa rodzaje łączników: zasilania, odpowiadający za włączanie oraz wyłączanie suwnicy, jak i łącznik suwnicy, który wykorzystywany  jest do włączania i wyłączania całkowitego zasilania dźwignicy (z wyłączeniem obwodów pomocniczych, w tym ogrzewania czy klimatyzacji). Do tego do ważnych elementów wyposażenia elektrycznego suwnicy zaliczyć należy również troleje, czyli odbieraki prądu, wyłączniki krańcowe, kasetę sterowniczą oraz szafkę rozdzielczą instalacji elektrycznej umieszczoną na moście. Wśród elementów elektrycznych nie może zabraknąć również szafki sterowniczo – rozdzielczej umieszczonej na wózku jazdy.

Różnice w budowie suwnic

Do popularnych i chętnie wykorzystywanych dźwignic zaliczyć należy suwnice bramowe. Ich budowa różnić się będzie tym, że pomost zawieszony na bocznych mostach będzie powiązaniem dla co najmniej dwóch bram. Bramy te z kolei wyposażone zostały w podwozia kołowe lub szynowe. Za poruszanie się po tego rodzaju dźwignicach odpowiadać będą cięgniki.

Pomostowe modele dźwignic z kolei wyróżniać będzie kratownicowy pomost toczący z użyciem szyn. Te z kolei są montowane tuż przy suficie pomieszczenia. Tutaj też, podobnie jak w przypadku suwnic bramowych, po pomoście poruszać się będzie ciągnik.

Warto też dodać, że podstawowym elementem budowy suwnicy jednodźwigarowej jest dźwigar oparty na czołownicach. Te zaś wyposażone są w zespoły jezdne. W przypadku suwnicy dwudźwigarowej mowa o wyposażeniu w dwa dźwigary. Dodatkowo w tego rodzaju dźwignicy zastosowano także wciągnik elektryczny. W branży można z powodzeniem znaleźć też suwnice wielodźwigarowe.

Różne sposoby sterowania suwnic

Dźwignice, w zależności od modelu, różnić się mogą sposobem sterowania. Wyróżnia się więc urządzenia obsługiwane z poziomu nawierzchni przewodowo lub bezprzewodowo. Do tego wiele suwnic jest dodatkowo wyposażonych w kabinę operatora. Częstą regułą jest też to, że mniejsze dźwignice sterowane są zdalnie, z kolei te większe wyposażone są w komfortowe kabiny.

Dlaczego znajomość budowy suwnicy jest taka ważna?

Osoby biorące udział w profesjonalnie zorganizowanych szkoleniach dla operatorów suwnicy powinni dokładnie znać budowę dźwignic z kilku powodów. Najważniejszym będzie rzecz jasna bezpieczna obsługa tego rodzaju urządzeń. Ta wiedza zaś szybko przełoży się na zmniejszenie ryzyka wypadków przy pracy. Do tego pozwoli także na znaczne zwiększenie wydajności pracy z wykorzystaniem dźwignicy. Więcej o aktualnym wyborze suwnic dostępnych na rynku, dowiedzieć się można, odwiedzając stronę. W ofercie znajdują się także suwnice z różnymi rodzajami dźwigarów: walcowanym, kratownicowym oraz blachownicowym. Warto poznać bliżej je wszystkie!

Redakcja speedycja.com.pl