Co to jest automatyzacja w logistyce?

Zastanawiamy się często jaki kierunek studiów wybrać, żeby potem znaleźć pracę, z której będziemy zadowoleni, takim wyborem może być logistyka. To zaplanowane działanie w zarządzaniu i procesie przepływu produktów, dostaw i informacji.


Pomimo trudnego czasu, kryzysu, paradoksalnie nawet dzięki niemu, można zacząć inwestować w automatyzację. Przyniesie ona korzyści w formie mniejszych kosztów, które wynikają na przykład z sytuacji losowych pracownika.

Co jest kluczowym aspektem w logistyce?

Ważnym zadaniem logistycznym, jest tak zorganizowanie wszystkich procesów dystrybucji danego towaru, aby jak najszybciej trafił on do odbiorcy. Poprawia ona jakość zarządzania przy zachowaniu poziomu i jakości usług.

Automatyzacja w logistyce usprawnia wydajność, szczególnie w procesach produkcyjnych, magazynowych lub inwentaryzacyjnych. Oferta pracujących pojazdów techniki magazynowej jest duża, trucki, czyli wózki z masztem wysuwnym, wózki niskiego unoszenia i ciągniki. Sterowane, są za pomocą podłogowych czujników magnetycznych, nitki indukcyjnej lub nawigacji laserowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu przedsiębiorca nie będzie potrzebował budynków przeznaczonych dla ludzi, obniży to bardzo koszty utrzymania. Wyklucza w dużej mierze błędy i ryzyko, jakie w wyżej wymienionych procesach występuje, gdy robią to ludzie. Zmniejsza koszty i zwiększa tym samym konkurencyjność firmy na rynku.

Co nam daje automatyzacja?

Zastosowanie automatyzacji w transporcie i wdrażanie nowinek technologicznych jest ważnym czynnikiem wpływającym na cele przedsiębiorstwa. Automatyzacja daje możliwość na szybkie rozładowanie i załadowanie towaru na samochody transportowe, pozwala na to technika instalacji automatycznych, niezbędnych obecnie do szybkiego i bezpiecznego zatowarowania. W tym bardzo zautomatyzowanym świecie zrezygnowanie zupełnie, z pracy ludzi w obecnym czasie jest niemożliwe. Jednak do pomocy automatom potrzebny jest spedytor, to funkcja powierzona człowiekowi, do nadzorowania maszyn. W niedalekiej przyszłości będą musieli nauczyć się skracać łańcuchy komunikacji przekazywane między aplikacjami. Nie jest planowanie odstąpienia od tej funkcji, która na dzień dzisiejszy jest niezbędna.


Maszyny, żeby mogły pracować na pełnych obrotach potrzebują, jeszcze czynnika ludzkiego do ich nienadzorowana. Niewątpliwe technologie, w postaci internetu i innych komunikatorów są pomocne, na przykład do przepływu dokumentacji.


Jednak automatyzacja w logistyce jest na pewno przyszłością, przyspiesza i pomaga tam gdzie człowiek może, być zagrożony. Przy obsłudze eliminuje błędy ludzkie jak też wypadki losowe urlopy zwolnienia strajki, dzięki takiemu rozwiązaniu jest lepszy przepływ towarów. Maszyny sterowane automatycznie, które pracują w magazynach pozwalają, na bardziej efektywną pracę, ale też przy zadaniach przeładunkowych się sprawdzają. Roboty mobilne, o których mowa tak są zaprogramowane, że można nimi sterować z poziomu strony komputerowej. W obecnym czasie liczy się kreatywność i mobilność sprowadza ona nas do tego, żebyśmy nauczyli się wykorzystywać maszyny do naszych celów.

Redakcja speedycja.com.pl