Jak sporządzić zlecenie transportowe?

Od pewnego czasu zarówno transport krajowy jak i zagraniczny rozwija się w błyskawicznym tempie. Niemiej świadcząc usługi transportowe trzeba spełniać kilka istotnych warunków. Co musi zawierać zlecenie transportowe, aby przewóz poszczególnych towarów odbył się we właściwy sposób?

Czym charakteryzuje się zlecenie transportowe?

Zlecenie transportowe to istotny dokument, który zezwala na realizację usług dotyczącą transportu poszczególnych towarów.

Ten niezwykle ważny dokumenty jest swego rodzaju umową, która to dotyczy zlecenia wykonania danej usługi w zakresie przewozu ładunku, w określonym terminie oraz na wyznaczonej trasie.

W dokumencie tym musi zawsze znajdować się także wysokość wynagrodzenia za wykonaną usługę transportową. Na podstawie zlecenia transportowego zawierana jest zawsze szczegółowa umowa, pomiędzy zlecającym a przewoźnikiem. Przyjęcie zlecenia oznacza, że przewoźnik wyraża zgodę na warunki wyszczególnione w dokumencie transportowym, a które to zostaną następnie potwierdzone w sporządzonej umowie przewozowej.

Niezwykle istotne jest to, że każde zlecenie transportowe powinno być zawsze sporządzane w formie pisemnej.Warto wiedzieć o tym, że zlecenie transportowe może być zawarte bezpośrednio pomiędzy danym klientem a przewoźnikiem lub pomiędzy daną firmą świadczącą usługi spedycyjne , a przewoźnikiem zainteresowanym świadczeniem usług przewozowych.

Jeśli zlecenie jest zawarte bezpośrednio pomiędzy danym klientem a przewoźnikiem, to wówczas klient samodzielnie zajmuje się organizacją całego transportu, a w ręce przewoźnika powierza tylko i wyłącznie kwestie związane z przewozem danego ładunku z ustalonego miejsca do punktu docelowego.

Natomiast jeśli dokument przewozowy został zawarty pomiędzy firmą spedycyjną a przewoźnikiem to wówczas, dany klient zleca organizację przewozu firmie spedycyjnej, która to następnie zleca przewóz towaru swemu podwykonawcy, a więc przewoźnikowi.

Co powinno zawierać zlecenie transportowe?

Każde zlecenie transportowe musi być sporządzone we właściwy sposób. Powinno ono zawsze zawierać:

– dokładną nazwa dokumentu
– rodzaj świadczonej usługi
– bardzo szczegółowe dane zarówno zleceniodawcy, jak i przewoźnika
– datę załadunku
– datę rozładunku
– adres załadunku
– adres rozładunku,
– dane osób do kontaktu podczas rozładunku
– termin oraz formę płatności

Po zaakceptowaniu zlecenia transportowego przez danego przewoźnika zyskuje ono moc wiążącą i staje się jednocześnie obowiązującą umową przewozową. Na mocy tego dokumentu zleceniobiorca jest prawnie zobowiązany do realizacji danej usługi transportowej, która to musi odbyć się zgodnie z zaleceniami wyznaczonymi precyzyjnie w zleceniu transportowym. Natomiast zleceniodawca, a więc osoba zlecająca wykonanie danej usługi transportowej jest zobowiązana do wypłaty w ustalonej formie oraz o ustalonej wysokości wynagrodzenia. Wypłata pieniędzy następuje zawsze po zrealizowanym przewozie towaru.

Zlecenie transportowe to niezwykle ważny dokument, zatem warto zawsze zadbać o to, aby został on sporządzony we właściwy sposób.

Redakcja speedycja.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *