Na czym polega transport ponadgabarytowy?

We współczesnym czasie transport jest rozwinięty na szeroką skalę. Na rynku nie brakuje doświadczonych firm transportowych, które to posiadają nowoczesną flotę pojazdów ciężarowych, które to każdego dnia przemierzają tysiące kilometrów. Czym charakteryzuje się transport ponadgabarytowy oraz jakie trzeba spełnić warunki, aby móc przewozić towary o dużej masie?

Obecnie usługo transportowe są świadczone na szeroką skalę. Tysiące ciężarówek przewozi każdego dnia różnorodne towary, nie tylko na terenie naszego kraju, lecz także na terenie całej Europy. Dość specyficzne jest przewożenie ładunków ponadnormatywnych, które to wymagają podczas przewozu od każdego przewoźnika specjalnego traktowania.

Czym charakteryzuje się transport ponadnormatywny?

W polskim systemie prawnym funkcjonuje pojęcie transportu ponadgabarytowego, który to dotyczy towarów o znacznej masie, które to są przewożone nie tylko drogą lądową, lecz także drogą morską. Czym zatem charakteryzuje się transport nienormatywny oraz jakie są zasady przewożenia dużo – gabarytowych ładunków?

Transport zwany powszechnie ponadgabarytowym, ponadnormatywnym lub nienormatywnym, to taki transport który dotyczy w szczególności takich towarów, których wymiary znacznie przekraczają normy, które to zostały precyzyjnie określone w prawie dotyczącym pojazdów transportowych poruszających się po naszych drogach.

Transport nadgabarytowy obejmuje ładunki, które posiadają:

– szerokość 2,5 metra
– wysokość 4 metry
– długość naczepy 16,5 metry a przyczepy 18,5 metra
– oraz masę 42 tony

Koto może zajmować się transportem ponadnormatywnym?

Transport ponadnormatywny jest dokładnie uregulowany przez prawo obowiązujące w naszym kraju, a tego typu przewozy mogą być dokonywane tylko i wyłącznie wówczas, gdy przewoźnik posiada specjalne zezwolenie. Uzyskanie tego typu pozwolenia jest w ogromnej mierze zależne od złożenia wniosku, który to zawiera niezbędną dokumentację oraz ekspertyzy mostowe.

Co prawda szeroki wybór na rynku motoryzacyjnym wysokiej jakości, wyspecjalizowanych naczep oraz przyczep umożliwia przewiezienie każdego towaru ponadgabarytowego, niemniej organizacja takiego transportu często wiąże się z wieloma przeszkodami.
Tego typu transport wymaga zawsze specjalnej organizacji, która to obejmuje miedzy innymi szczegółowe zaplanowanie środków transportu oraz wyznaczenie dokładnej trasy przewozu.

Podczas transportu ponadgabarytowego ogromną przeszkodę stanowią bardzo często znajdujące się na drogach ronda, wysokie krawężniki oraz poszczególne mosty i wiadukty. W związku z tym, bardzo często zdarza się, że modyfikacja trasy przejazdu jest na tyle kosztowna, że staje się wręcz nieopłacalna.
Z tego też powodu poszczególne ładunki o dużej masie są bardzo często przewożone transportem morskim oraz rzecznym, z pomocą barek.

Jakie ładunki obejmuje transport ponadnormatywny?

Transport ponadnormatywny obejmuje szeroki wachlarz ładunków o dużej masie. Wśród wielu z nich można wymienić:

– ciężkie maszyny rolnicze
– sprzęt o dużej masie: budowlany, drogowy oraz górniczy
– elektrownie wiatrowe
– obszerne magazyny oraz hale,
– duże linie produkcyjne
– ciężkie urządzenia przemysłowe,
– konstrukcje stalowe
– oraz zbiorniki

Redakcja speedycja.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *